Projektklassen nedlægges

Det er med dyb forundring og lettere mistro, at jeg har erfaret, at man har besluttet at nedlægge projektklassen.

Bevares, de højest begavede børn udgør – i sagens natur – kun en brøkdel af alle elever, ca. 5%

Men mistrivslen hos den gruppe børn er omvendt proportionel. Der er tale om børn, som godt nok har hovedet skruet rigtig godt på, men som samtidig føler sig sat hele udenfor fællesskabet. Alle børn har brug for nogen at spejle sig i. Og det siger sig selv, at med en gruppe, der kun udgør 5% af samtlige elever, er chancen for at finde en ’soul mate’ i sin egen klasse noget nær ikke-eksisterende.

Børnene har indtil nu haft muligheden for at mødes og hygge sig sammen én gang om ugen. Det lyder ikke af meget (og det er det heller ikke), men det har været nok til, at de har kunnet føle sig ‘normale’ og dermed overkomme hverdagen.

Undervisningsministeriet har netop meddelt, at der kan søges om midler, der er afsat til at styrke indsatsen for talenter og højtbegavede elever. Det er mit håb, at man fra Hørsholm Kommune i det mindste ansøger om midler fra denne pulje, inden Projektklassen nedlægges.