Differentierede folkeskoler

I Hørsholm går 22,1 % af grundskoleeleverne i privatskoler. For en stor andels vedkommende er dette ensbetydende med lange transporttider og langt mellem legekammeraterne.
Er det for sjov skyld? Nej, det er det desværre ikke. Privatskolerne gør noget, som folkeskolerne helt har misset. De differentierer sig. Der er skoler for højtbegavede børn, skoler for elever, som er kreative og skoler for de børn, der ønsker mere sport.

Fælles for dem alle er dog, at de overholder lovens krav om undervisningsmål. Samme krav som folkeskolen skal opfylde. Der er altså ikke tale om, at privatskolerne ’snyder’ med undervisningen. De giver bare lidt mere udover.

Når eleverne i fremtiden skal bruge endnu mere tid i skolen, er det yderst vigtigt, at denne tid bruges fornuftigt og ikke til ’hovsa-løsninger’. Gøres dette ikke, vil andelen af privatskoleelever uden tvivl stige endnu mere.

Med fire folkeskoler indenfor et relativt lille areal, har Hørsholm kommunes folkeskoler alle muligheder for at følge i privatskolernes fodspor – og differentiere sig. Det skal naturligvis være op til den enkelte skoles ledelse af beslutte hvilken vej, man ønsker at vælge. Bare valget træffes.