Projektklassen nedlægges

Det er med dyb forundring og lettere mistro, at jeg har erfaret, at man har besluttet at nedlægge projektklassen. Bevares, de højest begavede børn udgør – i sagens natur – kun en brøkdel af alle elever, ca. 5% Men mistrivslen hos den gruppe børn er omvendt proportionel. Der er tale om børn, som godt nok […]